Fyzika fyzika.okhelp.cz

Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA

home »  prevody jednotek  »  jednotky si test

Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA - vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření.
weber (Wb)
becquerel (Bq)
hertz (Hz)
last  next  Top End
 
2)
Patří kelvin mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka, základní je celsius C
last  next  Top End
 
3)
Prostorový úhel, který vymezí ze středu na jednotkové kouli jednotkovou plochu (nebo na kouli o poloměru r plochu r²).
siemens (S)
radián (rad)
steradián (sr)
sievert (Sv)
last  next  Top End
 
4)
Patří "coulomb" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
last  next  Top End
 
5)
Patří "mol" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
last  next  Top End
 
6)
Patří "becquerel" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
last  next  Top End
 
7)
Patří kilogram s předponou "kilo" mezi základní jednotky SI?
ano, je jedinou takovou jednotkou v soustavě SI
NE, základní jednotkou je gram
last  next  Top End
 
8)
Jednotka tlaku. Udává, jak velká síla (v newtonech) působí na jednotkovou plochu (1 m²), je ekvivalentní N/m².
pascal(Pa)
hertz (Hz)
ohm (Ω (omega))
joule (J)
last  next  Top End
 
9)
Jednotka frekvence (kmitočtu).
becquerel (Bq)
hertz (Hz)
weber(Wb)
last  next  Top End
 
10)
Elektrický náboj přenesený proudem 1 ampéru během 1 sekundy.
volt (V)
farad (F)
coulomb (C)
last  next  Top End
 
11)
Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty. Ve kterém roce jí švédský astronom Anders Celsius vytvořil ?
1647
1742
1852
1826
last  next  Top End
 
12)
Jednotka magnetické indukce.
tesla (T)
gray (Gy)
siemens(S)
becquerel (Bq)
last  next  Top End
 
13)
Patří "joule (J)" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
last  next  Top End
 
14)
Kolik je zákadních jednotek SI?
12
7
11
9
last  next  Top End
 
15)
Jednotka elektrické kapacity.
weber(Wb)
hertz (Hz)
coulomb (C)
farad (F)
last  next  Top End
 
16)
1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody.
celsius (C)
mol
kelvin (K)
last  next  Top End
 
17)
Patří watt W mezi tzv. odvozené jednotky SI?
ano
ne
last  next  Top End
 
18)
Hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu je uložena v Mezinárodním úřadě pro míry a váhy v:
Bordeaux
Louvre
Sèvres
last  next  Top End
 
19)
Jednotka indukčnosti.
weber(Wb)
henry (H)
hertz (Hz)
volt (V)
last  next  Top End
 
20)
Doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
milisekunda
sekunda (s)
mikrosekunda
last  next  Top End
 
21)
Jednotka světelného toku.
lumen (lm)
sievert (Sv)
hertz (Hz)
lux (lx)
last  next  Top End
 
22)
Délka trajektorie, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.
metr (m)
milimetr (mm)
nanometr (nm)
last  next  Top End
 
23)
Watt, W je hlavní jednotka
energie
práce a energie
výkonu
práce
last  next  Top End
 
24)
Odvozená jednotka soustavy SI udávající magnetický indukční tok.
siemens(S)
tesla (T)
gray (Gy)
weber (Wb)
last  next  Top End
 
25)
Jednotka elektrické vodivosti.
volt (V)
hertz (Hz)
ohm (Ω)
siemens(S)
last  next  Top End
 
26)
Jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu.
volt (V)
gray (Gy)
ampér(A)
becquerel (Bq)
last  next  Top End
 
27)
Čemu se rovná svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monofrekvenční záření o kmitočtu 540∙1012 hertz (Hz) a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 watu na steradián?
1 lumen (lm)
1 lux (lx)
1 kandela (cd)
last  next  Top End
 
28)
Předmět má odpor 1 XXX, jestliže po přiložení 1 voltu napětí jím protéká proud 1 ampér.
pascal(Pa)
lumen (lm)
ohm (Ω (omega))
joule (J)
last  next  Top End
 
29)
Jednotka pro množství enzymu, které urychlí biochemickou reakci za vzniku 1 molu produktu za sekundu.
weber(Wb)
katal(kat)
joule (J)
mol
last  next  Top End
 
30)
Patří kandela mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
last  next  Top End
 
31)
Jednotka absorbované dávky záření.
becquerel (Bq)
sievert (Sv)
gray (Gy)
weber(Wb)
last  next  Top End
 
32)
Látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v nuklidu uhlíku ¹²C o hmotnosti 0,012 kg.
gram
mol
kelvin (K)
last  next  Top End
 
33)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
360° / 1π
180° / 1π
90° / 1π
last  next  Top End
 
34)
Stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metru, vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2∙10-7 Newtonu na 1 metr délky.
farad (F)
ampér (A)
volt (V)
last  next  Top End
 
35)
Jednotka práce a energie.
volt (V)
joule (J)
weber(Wb)
hertz (Hz)
last  next  Top End
 
36)
Patří "hertz (Hz)" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
last  next  Top End
 
37)
Patří ampér mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
last  next  Top End
 
38)
1 XXX je středový úhel, který přísluší oblouku o stejné délce, jako je poloměr kružnice. Je to jednotkový úhel při měření v obloukové míře.
ohm (Ω)
radián(rad)
steradián (sr)
hertz (Hz)
last  next  Top End
 
39)
Jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření.
becquerel (Bq)
gray (Gy)
sievert (Sv)
siemens(S)
last  next  Top End
 
40)
Síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s‾².
1 newton (N)
1 joule (J)
1 kilogram (kg)
1 pascal(Pa)
last  next  Top End
 
41)
Osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m².
lux (lx)
sievert (Sv)
hertz (Hz)
lumen (lm)
last  next  Top End
 
42)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
54,174°
56,273°
57,296°
last  next  Top End
 
43)
Jednotka je převrácenou hodnotou ohmu (1/Ω).
becquerel (Bq)
ampér (A)
volt (V)
siemens(S)

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 6,3309 sekundy
Dat:
2014-08-19 10:02:25 Nick: Česko

 


Sponzorované odkazy


 

Pranostiky - počasí
home »  prevody jednotek  »  jednotky si test

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 fyzika.okhelp.cz All right reserved