Fyzika fyzika.okhelp.cz

Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA

home »  prevody jednotek  »  jednotky si testSponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA - vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
1 XXX je středový úhel, který přísluší oblouku o stejné délce, jako je poloměr kružnice. Je to jednotkový úhel při měření v obloukové míře.
hertz (Hz)
ohm (Ω)
radián(rad)
steradián (sr)
last  next  Top End
 
2)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
54,174°
56,273°
57,296°
last  next  Top End
 
3)
Látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v nuklidu uhlíku ¹²C o hmotnosti 0,012 kg.
mol
kelvin (K)
gram
last  next  Top End
 
4)
Jednotka práce a energie.
volt (V)
weber(Wb)
hertz (Hz)
joule (J)
last  next  Top End
 
5)
Patří "becquerel" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
last  next  Top End
 
6)
Patří kandela mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
last  next  Top End
 
7)
Patří "coulomb" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
last  next  Top End
 
8)
Předmět má odpor 1 XXX, jestliže po přiložení 1 voltu napětí jím protéká proud 1 ampér.
lumen (lm)
pascal(Pa)
ohm (Ω (omega))
joule (J)
last  next  Top End
 
9)
Doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
mikrosekunda
milisekunda
sekunda (s)
last  next  Top End
 
10)
Jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu.
becquerel (Bq)
ampér(A)
gray (Gy)
volt (V)
last  next  Top End
 
11)
Patří kelvin mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka, základní je celsius C
last  next  Top End
 
12)
Patří ampér mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
last  next  Top End
 
13)
Osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m².
lux (lx)
sievert (Sv)
lumen (lm)
hertz (Hz)
last  next  Top End
 
14)
Kolik je zákadních jednotek SI?
9
7
11
12
last  next  Top End
 
15)
Jednotka elektrické kapacity.
coulomb (C)
weber(Wb)
farad (F)
hertz (Hz)
last  next  Top End
 
16)
Jednotka je převrácenou hodnotou ohmu (1/Ω).
becquerel (Bq)
volt (V)
ampér (A)
siemens(S)
last  next  Top End
 
17)
Délka trajektorie, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.
metr (m)
milimetr (mm)
nanometr (nm)
last  next  Top End
 
18)
Patří kilogram s předponou "kilo" mezi základní jednotky SI?
ano, je jedinou takovou jednotkou v soustavě SI
NE, základní jednotkou je gram
last  next  Top End
 
19)
1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody.
mol
kelvin (K)
celsius (C)
last  next  Top End
 
20)
Jednotka frekvence (kmitočtu).
becquerel (Bq)
weber(Wb)
hertz (Hz)
last  next  Top End
 
21)
Elektrický náboj přenesený proudem 1 ampéru během 1 sekundy.
coulomb (C)
volt (V)
farad (F)
last  next  Top End
 
22)
Watt, W je hlavní jednotka
výkonu
energie
práce
práce a energie
last  next  Top End
 
23)
Hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu je uložena v Mezinárodním úřadě pro míry a váhy v:
Louvre
Bordeaux
Sèvres
last  next  Top End
 
24)
Jednotka indukčnosti.
hertz (Hz)
henry (H)
volt (V)
weber(Wb)
last  next  Top End
 
25)
Odvozená jednotka soustavy SI udávající magnetický indukční tok.
siemens(S)
tesla (T)
weber (Wb)
gray (Gy)
last  next  Top End
 
26)
Jednotka pro množství enzymu, které urychlí biochemickou reakci za vzniku 1 molu produktu za sekundu.
joule (J)
mol
katal(kat)
weber(Wb)
last  next  Top End
 
27)
Prostorový úhel, který vymezí ze středu na jednotkové kouli jednotkovou plochu (nebo na kouli o poloměru r plochu r²).
sievert (Sv)
steradián (sr)
radián (rad)
siemens (S)
last  next  Top End
 
28)
Síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s‾².
1 pascal(Pa)
1 kilogram (kg)
1 newton (N)
1 joule (J)
last  next  Top End
 
29)
Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty. Ve kterém roce jí švédský astronom Anders Celsius vytvořil ?
1826
1852
1647
1742
last  next  Top End
 
30)
Jednotka elektrické vodivosti.
siemens(S)
hertz (Hz)
volt (V)
ohm (Ω)
last  next  Top End
 
31)
Jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření.
weber (Wb)
becquerel (Bq)
hertz (Hz)
last  next  Top End
 
32)
Jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření.
sievert (Sv)
becquerel (Bq)
gray (Gy)
siemens(S)
last  next  Top End
 
33)
Jednotka absorbované dávky záření.
weber(Wb)
sievert (Sv)
becquerel (Bq)
gray (Gy)
last  next  Top End
 
34)
Stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metru, vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2∙10-7 Newtonu na 1 metr délky.
ampér (A)
volt (V)
farad (F)
last  next  Top End
 
35)
Jednotka tlaku. Udává, jak velká síla (v newtonech) působí na jednotkovou plochu (1 m²), je ekvivalentní N/m².
ohm (Ω (omega))
joule (J)
pascal(Pa)
hertz (Hz)
last  next  Top End
 
36)
Patří "mol" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
last  next  Top End
 
37)
Patří "hertz (Hz)" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
last  next  Top End
 
38)
Čemu se rovná svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monofrekvenční záření o kmitočtu 540∙1012 hertz (Hz) a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 watu na steradián?
1 kandela (cd)
1 lux (lx)
1 lumen (lm)
last  next  Top End
 
39)
Patří "joule (J)" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
last  next  Top End
 
40)
Jednotka magnetické indukce.
gray (Gy)
tesla (T)
becquerel (Bq)
siemens(S)
last  next  Top End
 
41)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
360° / 1π
90° / 1π
180° / 1π
last  next  Top End
 
42)
Patří watt W mezi tzv. odvozené jednotky SI?
ano
ne
last  next  Top End
 
43)
Jednotka světelného toku.
lumen (lm)
sievert (Sv)
lux (lx)
hertz (Hz)

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 6,3309 sekundy
Dat:
2014-08-19 10:02:25 Nick: Česko

 


Sponzorované odkazy
 
home »  prevody jednotek  »  jednotky si test

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


Přísloví pro tuto chvíli:  Košile bližší než kabát.
  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 fyzika.okhelp.cz All right reserved