Gravitace - test znalostí

Popis stránky *
• Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
• Zajímavosti o našem Vesmíru a vesmírná NEJ.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zajímavosti o našem Vesmíru a vesmírná NEJ.
Chyba
 
1)Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
Který z uvedených vědců se začal jako první vážně zabývat gravitací?
Isaac Newton
Albert Einstein
Galileo Galilei
 
2)Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
Který objekt dopadne ve vakuové trubici dříve na její dno - pokud budou spuštěny současně ze se stejné výšky - ptačí pírko, nebo olověná kulička?
dopadnou na dno přesně ve stejný okamžik
později dopadne ptačí pírko
dříve dopadne olověná kulička
 
3)Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
Kdyby neexistovala gravitace, tak by Země?
přestala obíhat kolem Slunce
nijak by se to neprojevilo, protože gravitace neexistuje, je to jen fikce
spadla by na Slunce
 
4)Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
Gravitační síla je síla, kterou se vzájemně hmotná tělesa?
odpuzují
přitahují
 
5)Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
Gravitační síla se vzdáleností?
nemění se
ubývá lineárně se vzdáleností od tělesa, které ji vyvolalo
ubývá se čtvercem vzdálenosti od tělesa, které ji vyvolalo
 
6)Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
Jaké základní interakce (síly) vzájemného silového působení částic a pole známe?
gravitační, fotovoltaickou, elektrostatickou, nenasytnou
gravitační, jadernou, magnetickou, elektrostatickou
gravitační, silnou, slabou, elektromagnetickou
 
7)Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
Je gravitační interakce nejsilnější známou interakcí - silou působící mezi částicemi a polem?
gravitační interakce je druhou nejsilnější interakcí a to za silnou interakcí
gravitační interakce je nejslabší ze základních interakcí
gravitační interakce je nejsilnější ze základních interakcí
 
8)Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
Jak se jmenuje hypotetická částice, která by měla zprostředkovávat gravitační interakci?
graviton
pozitron
božská částice
 
9)Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
Jaký dosah má gravitační interakce/síla Země?
nekonečný
do výšky družic a satelitů na oběžné dráze
do vzdálenosti našeho Měsíce
 
10)Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
Kde končí gravitační pole Země?
je sice nekonečné, ale obecně tam, kde již není měřitelné, či začne převládat gravitační pole jiných objektů
na hranici sluneční soustavy
ve vzdálenosti našeho Slunce
 
11)Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
Jak se nazývá teorie, která revolučně popisuje gravitaci a vznikala přibližně v období kolem roku 1905 až 1915?
všeobecná teorie relativity
teorie relativity
obecná teorie relativity
 
12)Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
Kdo, jako první publikoval revoluční gravitační teorii a to v roce 1915?
před Alebertem Einsteinem to byl Karl Schwarzschild, avšak editor odmítl jeho knihu zveřejnit
před Alebertem Einsteinem to byl Edwin Hubbl, ale vydání se zpozdilo
Albert Einstein
 
13)Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
Co je to "Tíhové zrychlení"?
zrychlení volného pádu těles na povrchu kosmického tělesa, např. na povrchu Země
zrychlení tělesa, které není vyvoláno jiným tělesem, ale pouze jeho tíhou
zrychlení, které je přímo závislé na tíze tělesa padajícího volným pádem
 
14)Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
Kdyby se Země přestala otáčet, tak tíhové zrychlení na jejím povrchu?
zůstane všude stejné i na rotačních pólech
klesne, vyjma rotačních pólů
vzroste, vyjma rotačních pólů
 
15)Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
Co je to "Gravitační zrychlení"?
zrychlení, které uděluje tělesu ˝gravitační síla˝
gravitační zrychlení neexistuje, existuje jen volný pád
zrychlení, které umožňuje objektům opustit gravitační pole kosmických těles
 
16)Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
Kolik by ukazovala váha, postavená na povrchu našeho Měsíce a vážící těleso, které by na Zemi na ní vážilo 600 kg?
60 kg
přibližně 100 kg
asi 6 kg
 
17)Gravitace - gravitační interakce - základní znalosti - test.
Které z jevů na zemském povrchu jsou přímo způsobeny gravitací Měsíce?
přílivy oceánů
hurikány
zemětřesení

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 48,9869 sekundy
Dat:
2019-09-24 12:36:42 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet