Vesmír test 10. Zatmění Slunce Měsíce

Popis stránky *
• Vesmír test ze znalotí vesmíru 10. Zatmění Slunce a Měsíce.
• Zajímavosti o našem Vesmíru a vesmírná NEJ.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
zatmeni-mesice-urceni-prumeru-zeme-ze-stinu-na-povrchu-mesice.jpg

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zajímavosti o našem Vesmíru a vesmírná NEJ.
Chyba
 
1)Vesmír - test č.10
Jak se nazývá zatmění Slunce, kdy je před Sluncem jen část Měsíce?
Částečné zatmění Slunce
Eclipse
Korona
 
2)Vesmír - test č.10
Jak je průměrná délka Drakonického měsíce - opětovný průchod Měsíce lunárním výstupným uzlem?
29,212220817 dne
27,212220817 dne
23,212220817 dne
 
3)Vesmír - test č.10
Co je to výstupný uzel planety - Měsíce?
Úhel, kdy je planeta nejblíže jarnímu bodu
Úhel, kdy je planeta nejblíže Slunci - 0° je jarní bod
Bod na oběžné dráze planet, Měsíce, kdy protínají rovinu, po které obíhá Země kolem Slunce
 
4)Vesmír - test č.10
Jaký je anglický název pro zatmění?
Full Moon
Black Out
Eclipse
 
5)Vesmír - test č.10
Proč zatmění Slunce nenastává každý měsíc?
Protože Měsíc není dokonalá koule
Nastává, ale na různých částech Země
Protože oběžná dráha Měsíce je skloněna a jen ve dvou místech protíná oběž. dráhu Země tzv. výstupný - lunární uzel
 
6)Vesmír - test č.10
Kdy nastává zatmění Slunce?
Když zemský stín kryje Slunce
Když Měsíc prochází mezi Zemí a Sluncem
Když mezi Sluncem a Měsícem je Země
 
7)Vesmír - test č.10
Jak dlouho trvá úplné zatmění Slunce?
42 minut
7,5 minuty
1,5 hodiny
 
8)Vesmír - test č.10
Může nastat zatmění Slunce, když se Měsíc nachází ve výstupném lunárním uzlu jeho dráhy?
Ne, jen když se nachází na sestupném úhlu, tedy na protější straně
Ano, ale zatmění Slunce může nastat, i když se Měsíc nachází o 90° dále od výstupného lunárního uzlu
Ano, je to jednou z podmínek
 
9)Vesmír - test č.10
Lze ze zemského stínu, který postupuje po Měsíci při zatmění, určit kolikrát má Země větší průměr než Měsíc?
Ne
Ano
 
10)Vesmír - test č.10
Jaká je průměrná délka Lunárního (synodického) měsíce - (od úplňku do dalšího úplňku, či nov a další nov)?
28,530588853 dne
29,530588853 dne
26,530588853 dne
 
11)Vesmír - test č.10
Může nastat zatmění Slunce, když je Měsíc v úplňku?
Ne, protože Měsíc je za Zemí směrem od Slunce
Ano, ale jen částečné
Ano, protože Země je mezi Měsícem a Sluncem
 
12)Vesmír - test č.10
Může nastat zatmění Slunce a druhý den zatmění Měsíce?
Ano a vždy tomu tak je
Nemůže
Ano, ale jen když je Měsíc v novu
 
13)Vesmír - test č.10
Opakuje se zatmění Měsíce a Slunce v určité periodě - cyklech?
Ne, protože se Měsíc od Země neustále vzdaluje
Ano a lze jej dost přesně předpovědět, ale není to jednoduché bez počítače
Ne, dráha Měsíce se mění a až několik dnů před zatměním lze určit datum
 
14)Vesmír - test č.10
Může pohled do Slunce, i v době jeho zatmění, poškodit zrak?
Ne
Ano, je potřeba mít speciální brýle pro tento účel, nejlépe svářečskou kuklu s matnýmm sklem, které brání poškození zraku
 
15)Vesmír - test č.10
Mohou zatmění Slunce a Měsíce nastat zhruba 15 dnů po sobě?
Ano, ale pouze 2x
Ano a to až 3x
Není to možné
 
16)Vesmír - test č.10
Kdy nastává zatmění Měsíce?
Když mezi Měsíc a Slunce vstoupí Země
Když je Měsíc v první čtvrti
Když je Měsíc ve fázi nov - nový měsíc

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 59,2520 sekundy
Dat:
2019-09-07 15:47:00 Nick: josé

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet