Princip křídla letadla - Bernoulli

Popis stránky *
• Bernoulliho zákon - dynamický vztlak - tvar křídla letadla - proč vzlétne dětský drak
• Dynamický vztlak působící na křídlo letadla.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
Dynamický vztlak působící na křídlo letadla.

Proč letadla mohou letět se často vysvětluje Bernoulliho principem, že v zúženém prostoru kapalina proudí rychleji, ale vytváří podtlak.
Křídlo letadla má podobný profil jako křídlo ptačí - tedy prohnuté klenbou vzhůru, jako oblouk nad bránou.
Mělo se za to, že vzduch proudící nad tímto obloukem proudí rychleji než pod spodní plochou křídla a tím vytváří nad křídlem podtlak, který křídlo táhne vzhůru a tím se letadlo udrží ve vzduchu.
Tato teorie má však jeden háček. Proč se vznese dětský drak, i když nemá profil křídla, ale je zcela rovný - má rovnou plochu?

Hydrodynamický paradox

Zúženým místem v potrubí proteče stejné množství vody, jako širší částí, tím bude mít v zúženém místě proud větší rychlost, ale, pro někoho překvapivě, nižší tlak.

hydrodynamicky-paradox.png

Síla působící na křídlo letadla vysvětlená dle Bernoulliho rovnice - hydrodynamického paradoxu

Kde jsou proudnice nejvíce zhuštěny tam má vzduch největší rychlost a tam je i nejmenší tlak, takže hřbet křídla je nasáván směrem vzhůru.
Toto vysvětlení dynamického vztlaku působícího na křídlo se však považuje za nesprávné.

dynamicka-sila-bernoulliho-rovnice.png

Vysvětlete proč se může vznést dětský drak, i když nemá profil křídla ptáků, či křídla letadla?


drak-detsky-se-vznasi-i-kdyz-nema-profil-ptaciho-kridla.png

Řešení:
Zákon akce a reakce - Třetí Newtonův zákon:
Proti každé akci vždy působí stejná reakce.
Tedy vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany.

Proudnice vzduchu se ohýbají pod spodní plochou dětského draku směrem dolů a působí na drak tak, aby stoupal vzhůru směrem po větru.

Diagram sil působících na dětský drak

drak-detsky-diagram-pusobeni-sil-fyzika-aerodynamika.png

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet