Fyzika - elektrický vodič - základní znalosti


Popis stránky

Fyzika - elektrický vodič - základní znalostiVyberte - klikněte na správné možnosti.

Fyzika - elektrický vodič - základní znalostiVyberte - klikněte na správné možnosti.

Test

Elektrický vodič je z materiálu schopného vést .

Volné částiče, které umožňují tok el. proudu se nazývají , nebo kladné či záporné .

Elektrolyty jsou .

Elektrolyty se jinak nazývají

Vodiče 1. řádu jsou .

Elektrická vodivost se též nazývá .

Mají elektrolyty větší vodivost než vodiče 1. řádu?


.

Mění se vodič 1. řádu při průchodu el. proudu chemicky?


.

Mění se vodič 2. řádu při průchodu el. proudu chemicky?


.

El. odpor vodiče se zvyšováním teploty vodiče .

Který vodič bude mít lepší el.vodivost?
U polovodičů se zvyšováním teploty el. vodivost .

Mezi polovodiče patří prvek .

Hodnota absolutní nuly činí °C.

Jakou el.vodivost má čistý křemík při teplotě absolutní nuly?
Může polovodič obsahovat příměs jiného prvku?
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letter


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY