Fyzika - elektromagnetismus fyzikální zákony a jevy.


Popis stránky

Fyzika - elektromagnetismus fyzikální zákony a jevy.Vyberte - klikněte na správné možnosti.

Fyzika - elektromagnetismus fyzikální zákony a jevy.Vyberte - klikněte na správné možnosti.

Test

Síla, kterou elektromagnetické pole působí na elektricky nabité částice, se nazývá síla.

Indukovaný elektrický proud v obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně magnetického indukčního toku, která je jeho příčinou.

Jak se nazývá výše uvedený zákon?


Jestliže palec pravé ruky ukazuje směr elektrického proudu ve vodiči, pak pokrčené prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar.

Jak se nazývá výše uvedený zákon?
Může pohybem elektrického náboje vznikat magnetické pole?
Lorentzova síla je síla, která působí .

Elektron je subatomární částice elektrickým nábojem.

Dojde-li k odtržení nebo přidání elektronu atomu, stává se z atomu .

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letter


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY