Fyzikální konstanty

Popis stránky *
• Fyzika fyzikální konstanty - test - zkoušky
• - test - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

- test - vyberte správné možnosti.

Test

Částice, kterou chemickými prostředky nelze dále dělit:

Můžeme pro molekulu použít název ČÁSTICE LÁTKY?
Jednotka představující minimální množství dané látky:

Atomová hmotnostní konstanta činí 1/12 klidové hmotnosti atomu s 6 protony a 6 neutrony v jádře.

Značka veličiny atomové hmotnostní konstanty je:

Hodnota atomové konstanty činí zhruba: kg

Hodnota Faradayovy konstanty činí zhruba: C·mol-1

Je vhodná velikost atomové hmotnostní konstanty pro udávání hmotností iontů?
Hodnota 1 au (astronomická jednotka, vzdál. Země - Slunce) činí:

Jaký název se užívá pro atomovou hmotnostní jednotku v chemii a biochemii?
Hubbleova konstanta se týká:

1 parsek, také parsec (jednotka vzdálenosti v astronomii) činí: ×1016 m

Vyjadřuje počet částic v jednotkovém látkovém množství, tedy v 1 molu: konstanta

Vyjadřuje koncentraci částic ideálního plynu při normálním tlaku a teplotě: konstanta

Gravitační konstanta (Newtonova gravitační konstanta) má přibližnou hodnotu: × 10-11 m3·kg−1·s−2

Rychlost světla ve vakuu?


m/s

Je rychlost světla v látkovém prostředí stejná jako ve vakuu?
Jak se nazývá množství energie potřebné k zahřátí jedné částice ideálního plynu o jeden kelvin?


konstanta

Nejmenší možný elektrický náboj jedné samostatné částice: náboj

Je tvořena součinem elementárního náboje a Avogadrovy konstanty: konstanta

Tato konstanta (1,6×10−35 metrů) může být definována pomocí tří základních fyzikálních konstant: rychlostí světla ve vakuu, Planckovou konstantou a gravitační konstantou

Planckův čas je časový interval, který je definovaný jako doba potřebná pro překonání pro foton ve vakuu.

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letter
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet