Komín - komínový tahSponzorované odkazyKomín - komínový tah - stránky o komínech.

Komíny se používají k odvodu spalin mimo objekt nejčastěji nad střechu budovy, kde jsou rozptýleny do okolního ovzduší. Aby byly spaliny řádně odváděny musí mít komín dostatečnou výšku a vnitřní průměr. V žádném případě by neměl být vnitřní průměr komínového průduchu menší, než je průměr kouřového vývodu na kotle, či kamnech.

Proč má komín tah?

Možná jste již viděli, že balón naplněný horkým vzduchem stoupá vzhůru. Je to dáno tím, že zahřátý vzduch má větší objem, jak okolní chladnější vzduch proto je vytlačován vzhůru, jako například tělesa ponořená do kapaliny. Čím jsou spaliny odcházející do komína teplejší, tím větší rychlosti odvodu spalin se dosáhne ovšem za předpokladu, že povrch průduchu je hladký a kolmý s dostatečným průměrem. Pokud jsou v průduchu nerovnosti, začnou vznikat různé vířivé proudy a turbulence, které odvod spalin z komína značně zpomalí. Zároveň i šikmý sklon průduchu by zpomaloval odvod spalin. Pravidlo říká, že čím méně kolen, záhybů a ohybů stojí v cestě spalinám, tím lépe.

Dalším problémem může být zbytečně velký průměr průduchu, kdy dochází k ochlazování spalin natolik, že mají tendenci padat zpět. Je třeba mít na zřeteli, že oxid uhličitý je těžší, jak vzduch a jen díky své vyšší teplotě než má okolí, odchází komínem. Také vyhřátý komín lépe odvádí spaliny, jak studený proto hodně uživatelů nejdříve chvíli topí drobnými třískami než prohřeje komín a pak přepne kotel do ekonomického provozu. Ekonomickým provozem se rozumí, že většina kotlů na dřevo, nebo tuhá paliva má dvě cesty průchodu spalin kotlem. První je přímý odvod spalin do komína a používá se při roztápění. Jakmile je již komín dostatečně prohřátý a palivo řádně hoří přepíná se do ekonomického provozu většinou nějakou páčkou spojenou s klapkou, která zabrání přímemu odchodu spalin do komína a nutí je k průchodu přes různé lamely, nebo procházet žárovými trubkami, kde spaliny předají většinu tepla do otopného systému. Čím více tepla spaliny předají do otopného sytému, tím je vyšší účinnost kotle.

Proč před změnou počasí z hezkého na bouřkové, nebo deštivé se hůře zatápí v kamnech?

Příčinou je, že cyklona, která nese sebou zhoršení počasí je vlastně takový gigantický větrný vír. Uprostřed tohoto víru jsou zvedány obrovské masy vzduchu, které na okraji cyklony padají zpět k zemi. Proto si můžeme všimnout s blížící se cyklonou, že kouř z kominů je jakoby srážen zpět do komína, nebo k zemi. To bylo pro naše předky neklamným znamením, že se během několika hodin zhorší počasí a je třeba rychle dokončit práce, které by déšť, nebo sníh znehodnotil.

letterPranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY
Sponzorované odkazy