Mechanika - fyzika

Popis stránky *
• Mechanika - fyzika
• - stránky zabývající se pohybem, tlaky, silami, vektory atd.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

- stránky zabývající se pohybem, tlaky, silami, vektory atd.

Rovnoměrně zrychlený pohyb

Rovnováha tří sil

Skládání vektorů (výslednice)

Rozklad sil do směrů

Kladkostroj

Rovnováha na páce

Nakloněná rovina

2. Newtonův zákon (experiment)

Pohyb v homogenním grav. poli (vrhy)

Pružná a nepružná srážka

Newtonova kolébka

Kolotoč (dostředivá síla)

1. Keplerův zákon - Planety se pohybují kolem Slunce po elipsách, v jejichž společném ohnisku je Slunce.

2. Keplerův zákon - Obsahy ploch opsaných průvodičem planety za jednotku času jsou konstantní.

Hydrostatický tlak v kapalinách

Vztlaková síla v kapalině

hydrodynamicky-paradox-th-w.png

Bernoulliho rovnice - hydrodynamický paradox

hydrostaticky-paradox-th-w.png

Hydrostatický paradox - hydrostatický tlak závisí na hloubce ne na tvaru nádoby.

archimeduv-zakon-th-w.png

Archimédův zákon - těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořené části tělesa. Archimédův zákon platí nejen pro kapaliny, ale i pro plyny.

froudeho-cislo-th-w.png

Froudeho číslo

Navier-Stokesova_rovnice-th-w.png

Navierova-Stokesova rovnice je rovnice popisující proudění nestlačitelné Newtonské tekutiny.

pascaluv-zakon-th-w.png

Pascalův zákon - Jestliže na kapalinu působí vnější tlaková síla, pak tlak v každém místě kapaliny vzroste o stejnou hodnotu. POZOR!!!!!! Tlak v kapalině nemusí být všude stejný, hydrostatický tlak závisí na hloubce.

spojene-nadoby-th-w.png

Spojené nádoby jsou nádoby, které jsou u dna spojeny. Vodní hladina se ustálí v jedné rovině.

aerodynamicky-tunel-th-w.png

Aerodynamický tunel.

aerodynamicky-tresk-th-w.png

Aerodynamický třesk, také akustický třesk, sonický třesk odborně rázová vlna. Vzniká, když se rychlost zvuku a rychlost zdroje zvuku rovnají.

machovo-cislo-th-w.png

Machovo číslo, symbol M nebo častěji Ma, např. v letectví je to poměr rychlosti letu k rychlosti zvuku

aneroid-th-w.png

Aneroid je přístroj k měření atmosférického tlaku (tlaku vzduchu)

soucinitel-odporu-th-w.png

C - součinitel odporu, odporová síla působící proti pohybujícímu se tělesu F=½CρSv2 Nejnižší C má padající deštová kapka 0,03 a koule 0,34 , nejvyšší pak deska 1,12 a dutá polokoule 1,33

hydraulicky_lis-th-w.png

Hydraulický lis je stroj, který k vytváření tlaku využívá vlastností kapaliny.

letter
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet