Síla fyzika - test základních znalostí


Popis stránky

Síla fyzika - test základních znalostí


V testu vyberte správnou odpověď.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).V testu vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)Síla fyzika - test základních znalostí
Která z jednotek se používá pro měření síly?
Kilogram
Newton
Metr za sekundu krát kilogram na druhou
 
2)Síla fyzika - test základních znalostí
Jakým písmenem značíme sílu?
F
E
Z
 
3)Síla fyzika - test základních znalostí
Jaký druh síly Vás přitahuje ke středu Země?
gravitace
tření
zrychlení
 
4)Síla fyzika - test základních znalostí
Když se součet sil rovná nule, jedná se o?
rovnováhu sil
elektrostatickou sílu
gravitaci
 
5)Síla fyzika - test základních znalostí
Jakou veličinou je síla?
vektorovou (velikost a směr)
skalární (velikost)
 
6)Síla fyzika - test základních znalostí
Jak nazýváme sílu, která nutí předmětu dát původní tvar?
elastická/pružná síla
setrvačná síla
povrchová síla
 
7)Síla fyzika - test základních znalostí
Jak se nazývá síla působící mezi částicemi atomového jádra?
gravitace
iontová
silná a slabá interakce
 
8)Síla fyzika - test základních znalostí
Tělesu o hmotnosti 1 kg je udělováno zrychlení 9,8m*s-2. Jaká síla na něj působí?
1 N
100 N
9,8 N
 
9)Síla fyzika - test základních znalostí
Co může udělit objektu síla?
Vše co je uvedeno v ostatních odpovědích
zastavení, stání
zrychlení a zpomalení
změnu tvaru
 
10)Síla fyzika - test základních znalostí
Dokončete vzorec klasické mechaniky: Síla = hmotnost x _______
zrychlení
směr
hustota
 
11)Síla fyzika - test základních znalostí
Jaký výraz pro slovo SÍLA se používá v angličtině?
Potency
Power
Force
 
12)Síla fyzika - test základních znalostí
Jaké základní síly (interakce) máme?
odstředivou, dostředivou, pružnou, přitažlivou
tah a tlak
gravitační, elektromagnetickou, silnou (jadernou), slabou

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 50,7860 sekundy
Dat:
2019-11-23 20:10:08 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet