Délka jednotky


Popis stránky

Délka jednotky test z délkových jednotek kilometr, metr, decimetr centimetr milimetr atd.
This test using data from zslado.cz

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Délka jednotky test z délkových jednotek kilometr, metr, decimetr centimetr milimetr atd.
Chyba
 
1)
4 m = mm
4 000 mm
400 mm
4 mm
40 mm
 
2)
48 cm = mm
4,8 mm
4 800 mm
480 mm
48 mm
 
3)
75 dm = cm
7 500 cm
7,5 cm
75 cm
750 cm
 
4)
56,8 mm = dm
0,568 dm
568 dm
5,68 dm
0,0568 dm
 
5)
6,3 cm = mm
630 mm
6 300 mm
0,63 mm
63 mm
 
6)
56 mm = cm
0,56 cm
5,6 cm
0,056 cm
56 cm
 
7)
7,3 dm = cm
0,73 cm
73 cm
730 cm
7 300 cm
 
8)
48 m = dm
0,48 dm
4,8 dm
480 dm
48 dm
 
9)
8,7 dm = mm
87 mm
870 mm
0,87 mm
8 700 mm
 
10)
56,4 cm = dm
564 dm
5,64 dm
56,4 dm
0,564 dm
 
11)
48 m = km
4,8 km
0,048 km
480 km
0,48 km
 
12)
456 m = km
0,456 km
45,6 km
4,56 km
456 km
 
13)
3,6 m = dm
360 dm
36 dm
0,36 dm
0,036 dm
 
14)
56 cm = m
0,56 m
5,6 m
0,056 m
560 m
 
15)
753 mm = m
7 530 m
7,53 m
0,753 m
75,3 m
 
16)
789,5 m = km
0,7895 km
7 895 km
7,895 km
78,95 km
 
17)
21 dm = mm
210 mm
2,1 mm
2 100 mm
0,21 mm
 
18)
49,6 mm = cm
4 960 cm
496 cm
0,496 cm
4,96 cm
 
19)
5,2 m = mm
520 mm
52 mm
0,0052 mm
5 200 mm
 
20)
89 mm = dm
8 900 dm
0,89 dm
890 dm
8,9 dm
 
21)
5 m = cm
0,5 cm
50 cm
500 cm
0,05 cm
 
22)
65 cm = dm
650 dm
6 500 dm
0,65 dm
6,5 dm
 
23)
52,6 cm = m
5,26 m
52,6 m
0,526 m
0,0526 m
 
24)
56 dm = m
560 m
0,56 m
56 m
5,6 m
 
25)
5 km = m
50 m
5 000 m
500 m
0,05 m
 
26)
25 cm = m
250 m
25 m
0,25 m
2,5 m
 
27)
5,4 m = cm
5,4 cm
54 cm
0,54 cm
540 cm
 
28)
45,8 dm = m
458 m
45,8 m
0,458 m
4,58 m
 
29)
2,4 km = m
24
24 000 m
2 400 m
240 m
 
30)
598,7 mm = m
5,987 m
0,5987 m
5 987 m
59,87 m

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 57,6260 sekundy
Dat:
2019-10-15 00:11:57 Nick: josé

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


1.k Share
Share