Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA


Popis stránky

Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA - vyberte správnou odpověď.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m².
lux (lx)
lumen (lm)
sievert (Sv)
hertz (Hz)
 
2)
Patří "coulomb" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
3)
1 XXX je středový úhel, který přísluší oblouku o stejné délce, jako je poloměr kružnice. Je to jednotkový úhel při měření v obloukové míře.
steradián (sr)
hertz (Hz)
radián(rad)
ohm (Ω)
 
4)
Síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s‾².
1 joule (J)
1 newton (N)
1 kilogram (kg)
1 pascal(Pa)
 
5)
Patří watt W mezi tzv. odvozené jednotky SI?
ne
ano
 
6)
Jednotka indukčnosti.
hertz (Hz)
weber(Wb)
henry (H)
volt (V)
 
7)
Odvozená jednotka soustavy SI udávající magnetický indukční tok.
tesla (T)
siemens(S)
weber (Wb)
gray (Gy)
 
8)
Doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
sekunda (s)
mikrosekunda
milisekunda
 
9)
Patří "hertz (Hz)" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
10)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
54,174°
57,296°
56,273°
 
11)
Jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření.
becquerel (Bq)
gray (Gy)
siemens(S)
sievert (Sv)
 
12)
Patří kilogram s předponou "kilo" mezi základní jednotky SI?
NE, základní jednotkou je gram
ano, je jedinou takovou jednotkou v soustavě SI
 
13)
Jednotka absorbované dávky záření.
sievert (Sv)
gray (Gy)
becquerel (Bq)
weber(Wb)
 
14)
Jednotka práce a energie.
hertz (Hz)
weber(Wb)
joule (J)
volt (V)
 
15)
Patří "joule (J)" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
16)
Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty. Ve kterém roce jí švédský astronom Anders Celsius vytvořil ?
1742
1852
1826
1647
 
17)
Látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v nuklidu uhlíku ¹²C o hmotnosti 0,012 kg.
kelvin (K)
gram
mol
 
18)
Patří kelvin mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka, základní je celsius C
 
19)
Předmět má odpor 1 XXX, jestliže po přiložení 1 voltu napětí jím protéká proud 1 ampér.
pascal(Pa)
joule (J)
ohm (Ω (omega))
lumen (lm)
 
20)
Prostorový úhel, který vymezí ze středu na jednotkové kouli jednotkovou plochu (nebo na kouli o poloměru r plochu r²).
sievert (Sv)
siemens (S)
steradián (sr)
radián (rad)
 
21)
Patří ampér mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
22)
Patří "becquerel" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
23)
Kolik je zákadních jednotek SI?
11
9
12
7
 
24)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
180° / 1π
90° / 1π
360° / 1π
 
25)
Jednotka magnetické indukce.
becquerel (Bq)
tesla (T)
siemens(S)
gray (Gy)
 
26)
Jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu.
ampér(A)
gray (Gy)
becquerel (Bq)
volt (V)
 
27)
Jednotka je převrácenou hodnotou ohmu (1/Ω).
becquerel (Bq)
ampér (A)
siemens(S)
volt (V)
 
28)
Jednotka světelného toku.
lux (lx)
sievert (Sv)
lumen (lm)
hertz (Hz)
 
29)
Čemu se rovná svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monofrekvenční záření o kmitočtu 540∙1012 hertz (Hz) a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 watu na steradián?
1 lumen (lm)
1 lux (lx)
1 kandela (cd)
 
30)
Stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metru, vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2∙10-7 Newtonu na 1 metr délky.
farad (F)
volt (V)
ampér (A)
 
31)
Jednotka tlaku. Udává, jak velká síla (v newtonech) působí na jednotkovou plochu (1 m²), je ekvivalentní N/m².
hertz (Hz)
joule (J)
pascal(Pa)
ohm (Ω (omega))
 
32)
Délka trajektorie, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.
nanometr (nm)
milimetr (mm)
metr (m)
 
33)
Jednotka elektrické kapacity.
coulomb (C)
weber(Wb)
farad (F)
hertz (Hz)
 
34)
Hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu je uložena v Mezinárodním úřadě pro míry a váhy v:
Louvre
Bordeaux
Sèvres
 
35)
Jednotka frekvence (kmitočtu).
weber(Wb)
hertz (Hz)
becquerel (Bq)
 
36)
Patří "mol" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
37)
Watt, W je hlavní jednotka
energie
výkonu
práce a energie
práce
 
38)
Patří kandela mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
39)
Jednotka pro množství enzymu, které urychlí biochemickou reakci za vzniku 1 molu produktu za sekundu.
mol
katal(kat)
weber(Wb)
joule (J)
 
40)
Jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření.
weber (Wb)
hertz (Hz)
becquerel (Bq)
 
41)
1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody.
celsius (C)
mol
kelvin (K)
 
42)
Elektrický náboj přenesený proudem 1 ampéru během 1 sekundy.
coulomb (C)
farad (F)
volt (V)
 
43)
Jednotka elektrické vodivosti.
hertz (Hz)
ohm (Ω)
volt (V)
siemens(S)

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY