Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA


Popis stránky

Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA - vyberte správnou odpověď.
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA - vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Patří "becquerel" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
2)
Osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m².
hertz (Hz)
sievert (Sv)
lux (lx)
lumen (lm)
 
3)
Jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu.
becquerel (Bq)
gray (Gy)
volt (V)
ampér(A)
 
4)
Watt, W je hlavní jednotka
výkonu
práce a energie
energie
práce
 
5)
1 XXX je středový úhel, který přísluší oblouku o stejné délce, jako je poloměr kružnice. Je to jednotkový úhel při měření v obloukové míře.
radián(rad)
steradián (sr)
ohm (Ω)
hertz (Hz)
 
6)
Doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
milisekunda
mikrosekunda
sekunda (s)
 
7)
Látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v nuklidu uhlíku ¹²C o hmotnosti 0,012 kg.
gram
mol
kelvin (K)
 
8)
Prostorový úhel, který vymezí ze středu na jednotkové kouli jednotkovou plochu (nebo na kouli o poloměru r plochu r²).
siemens (S)
steradián (sr)
sievert (Sv)
radián (rad)
 
9)
Jednotka je převrácenou hodnotou ohmu (1/Ω).
volt (V)
siemens(S)
becquerel (Bq)
ampér (A)
 
10)
Jednotka frekvence (kmitočtu).
weber(Wb)
hertz (Hz)
becquerel (Bq)
 
11)
Patří watt W mezi tzv. odvozené jednotky SI?
ano
ne
 
12)
Jednotka elektrické kapacity.
hertz (Hz)
farad (F)
coulomb (C)
weber(Wb)
 
13)
Hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu je uložena v Mezinárodním úřadě pro míry a váhy v:
Bordeaux
Sèvres
Louvre
 
14)
Patří ampér mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
15)
Patří "coulomb" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
16)
Jednotka tlaku. Udává, jak velká síla (v newtonech) působí na jednotkovou plochu (1 m²), je ekvivalentní N/m².
hertz (Hz)
joule (J)
ohm (Ω (omega))
pascal(Pa)
 
17)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
56,273°
57,296°
54,174°
 
18)
Jednotka světelného toku.
lumen (lm)
hertz (Hz)
lux (lx)
sievert (Sv)
 
19)
Čemu se rovná svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monofrekvenční záření o kmitočtu 540∙1012 hertz (Hz) a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 watu na steradián?
1 lux (lx)
1 lumen (lm)
1 kandela (cd)
 
20)
Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty. Ve kterém roce jí švédský astronom Anders Celsius vytvořil ?
1826
1742
1647
1852
 
21)
Jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření.
weber (Wb)
becquerel (Bq)
hertz (Hz)
 
22)
Patří "joule (J)" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
23)
Jednotka absorbované dávky záření.
becquerel (Bq)
weber(Wb)
sievert (Sv)
gray (Gy)
 
24)
Jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření.
becquerel (Bq)
siemens(S)
sievert (Sv)
gray (Gy)
 
25)
Jednotka indukčnosti.
henry (H)
hertz (Hz)
volt (V)
weber(Wb)
 
26)
Elektrický náboj přenesený proudem 1 ampéru během 1 sekundy.
volt (V)
coulomb (C)
farad (F)
 
27)
Kolik je zákadních jednotek SI?
11
7
12
9
 
28)
Patří kelvin mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka, základní je celsius C
ano
 
29)
Předmět má odpor 1 XXX, jestliže po přiložení 1 voltu napětí jím protéká proud 1 ampér.
ohm (Ω (omega))
lumen (lm)
joule (J)
pascal(Pa)
 
30)
1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody.
mol
kelvin (K)
celsius (C)
 
31)
Patří "hertz (Hz)" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
32)
Patří kilogram s předponou "kilo" mezi základní jednotky SI?
NE, základní jednotkou je gram
ano, je jedinou takovou jednotkou v soustavě SI
 
33)
Jednotka elektrické vodivosti.
volt (V)
hertz (Hz)
ohm (Ω)
siemens(S)
 
34)
Stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metru, vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2∙10-7 Newtonu na 1 metr délky.
volt (V)
ampér (A)
farad (F)
 
35)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
360° / 1π
90° / 1π
180° / 1π
 
36)
Patří kandela mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
37)
Síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s‾².
1 kilogram (kg)
1 newton (N)
1 pascal(Pa)
1 joule (J)
 
38)
Jednotka magnetické indukce.
siemens(S)
tesla (T)
becquerel (Bq)
gray (Gy)
 
39)
Odvozená jednotka soustavy SI udávající magnetický indukční tok.
siemens(S)
tesla (T)
gray (Gy)
weber (Wb)
 
40)
Jednotka pro množství enzymu, které urychlí biochemickou reakci za vzniku 1 molu produktu za sekundu.
weber(Wb)
mol
katal(kat)
joule (J)
 
41)
Délka trajektorie, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.
milimetr (mm)
nanometr (nm)
metr (m)
 
42)
Jednotka práce a energie.
hertz (Hz)
joule (J)
weber(Wb)
volt (V)
 
43)
Patří "mol" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet