Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA


Popis stránky

Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA - vyberte správnou odpověď.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Patří kilogram s předponou "kilo" mezi základní jednotky SI?
NE, základní jednotkou je gram
ano, je jedinou takovou jednotkou v soustavě SI
 
2)
Předmět má odpor 1 XXX, jestliže po přiložení 1 voltu napětí jím protéká proud 1 ampér.
pascal(Pa)
joule (J)
ohm (Ω (omega))
lumen (lm)
 
3)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
57,296°
54,174°
56,273°
 
4)
Jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu.
gray (Gy)
becquerel (Bq)
volt (V)
ampér(A)
 
5)
Kolik je zákadních jednotek SI?
11
9
12
7
 
6)
1 XXX je středový úhel, který přísluší oblouku o stejné délce, jako je poloměr kružnice. Je to jednotkový úhel při měření v obloukové míře.
steradián (sr)
radián(rad)
ohm (Ω)
hertz (Hz)
 
7)
Jednotka je převrácenou hodnotou ohmu (1/Ω).
siemens(S)
becquerel (Bq)
volt (V)
ampér (A)
 
8)
Jednotka magnetické indukce.
gray (Gy)
tesla (T)
siemens(S)
becquerel (Bq)
 
9)
Patří "hertz (Hz)" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
10)
Látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v nuklidu uhlíku ¹²C o hmotnosti 0,012 kg.
gram
kelvin (K)
mol
 
11)
Osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m².
hertz (Hz)
sievert (Sv)
lux (lx)
lumen (lm)
 
12)
1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody.
kelvin (K)
mol
celsius (C)
 
13)
Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty. Ve kterém roce jí švédský astronom Anders Celsius vytvořil ?
1647
1742
1826
1852
 
14)
Doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
milisekunda
sekunda (s)
mikrosekunda
 
15)
Hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu je uložena v Mezinárodním úřadě pro míry a váhy v:
Louvre
Sèvres
Bordeaux
 
16)
Patří ampér mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
17)
Watt, W je hlavní jednotka
výkonu
práce a energie
práce
energie
 
18)
Patří "becquerel" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
19)
Patří "joule (J)" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
20)
Jednotka indukčnosti.
henry (H)
volt (V)
hertz (Hz)
weber(Wb)
 
21)
Patří kelvin mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka, základní je celsius C
 
22)
Stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metru, vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2∙10-7 Newtonu na 1 metr délky.
ampér (A)
volt (V)
farad (F)
 
23)
Jednotka světelného toku.
sievert (Sv)
lumen (lm)
lux (lx)
hertz (Hz)
 
24)
Čemu se rovná svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monofrekvenční záření o kmitočtu 540∙1012 hertz (Hz) a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 watu na steradián?
1 kandela (cd)
1 lumen (lm)
1 lux (lx)
 
25)
Patří "mol" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
26)
Jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření.
hertz (Hz)
becquerel (Bq)
weber (Wb)
 
27)
Síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s‾².
1 pascal(Pa)
1 kilogram (kg)
1 newton (N)
1 joule (J)
 
28)
Jednotka absorbované dávky záření.
gray (Gy)
becquerel (Bq)
sievert (Sv)
weber(Wb)
 
29)
Patří "coulomb" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
30)
Odvozená jednotka soustavy SI udávající magnetický indukční tok.
tesla (T)
gray (Gy)
siemens(S)
weber (Wb)
 
31)
Elektrický náboj přenesený proudem 1 ampéru během 1 sekundy.
coulomb (C)
volt (V)
farad (F)
 
32)
Jednotka práce a energie.
hertz (Hz)
joule (J)
weber(Wb)
volt (V)
 
33)
Délka trajektorie, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.
milimetr (mm)
metr (m)
nanometr (nm)
 
34)
Patří kandela mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
35)
Jednotka frekvence (kmitočtu).
weber(Wb)
becquerel (Bq)
hertz (Hz)
 
36)
Jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření.
gray (Gy)
sievert (Sv)
becquerel (Bq)
siemens(S)
 
37)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
360° / 1π
180° / 1π
90° / 1π
 
38)
Prostorový úhel, který vymezí ze středu na jednotkové kouli jednotkovou plochu (nebo na kouli o poloměru r plochu r²).
steradián (sr)
radián (rad)
siemens (S)
sievert (Sv)
 
39)
Jednotka tlaku. Udává, jak velká síla (v newtonech) působí na jednotkovou plochu (1 m²), je ekvivalentní N/m².
hertz (Hz)
joule (J)
pascal(Pa)
ohm (Ω (omega))
 
40)
Jednotka pro množství enzymu, které urychlí biochemickou reakci za vzniku 1 molu produktu za sekundu.
weber(Wb)
joule (J)
katal(kat)
mol
 
41)
Jednotka elektrické vodivosti.
ohm (Ω)
hertz (Hz)
volt (V)
siemens(S)
 
42)
Patří watt W mezi tzv. odvozené jednotky SI?
ano
ne
 
43)
Jednotka elektrické kapacity.
hertz (Hz)
coulomb (C)
farad (F)
weber(Wb)

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 6,3309 sekundy
Dat:
2014-08-19 10:02:25 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY