Jednotky SI tabulka délka, hmotnost, čas..


Popis stránky

Jednotky SI tabulka délka, hmotnost, čas.. - .

Tabulku základních jednotek soustavy SI

Veličina Jednotka Měřítko Označení
délka 1 m metr s
hmotnost 1 kg kilogram m
čas 1 s sekunda t (t)
elektrický proud 1 A ampér I
termodynamická teplota 1 K kelvin T
svítivost 1 cd kandela I
látkové množství 1 mol mol n
Odvozené jednotky SI
Název Označení Popis
radián rad úhel
steradián sr prostorový úhel
hertz Hz frekvence
newton N síla, váha
pascal Pa tlak, napětí
joule J energie, práce, teplo
watt W výkon, zářivý tok
coulomb C elektrický náboj
volt V elektrické napětí, elektrický potenciál
farad F elektrická kapacita
ohm Ω elektrický odpor, impedance, reaktance
siemens S elektrická vodivost
weber Wb magnetický tok
tesla T magnetická indukce
henry H indukčnost
stupeň Celsia °C Celsiova teplota
lumen lm světelný tok
lux lx intenzita osvětlení
becquerel Bq radioaktivita (počet rozpadů částic za sekundu)
gray Gy absorbovaná dávka (ionizujícího záření)
sievert Sv dávkový ekvivalent (ionizujícího záření)
katal kat katalytická aktivita
Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY