Jednoduché stroje vysvětlení a test


Popis stránky

Jednoduché stroje vysvětlení a test
Mezi jednoduché stroje patří:
páka,
kladka,
nakloněná rovina,
kolo na hřídeli,
šroub,
klín .

V testu vyberte správnou odpověď.
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Mezi jednoduché stroje patří:
páka,
kladka,
nakloněná rovina,
kolo na hřídeli,
šroub,
klín .

V testu vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)Jednoduché stroje vysvětlení a test
Kdo objevil kolo?
Egypťané 7 000 let př.n.letopočtem
Číňané 11 000 let př.n.letopočtem
Indiáni 14 000 let př.n.letopočtem
Sumerové 5 000 let př.n.letopočtem
 
2)Jednoduché stroje vysvětlení a test
Jaký typ stroje přestavuje rumpál u studny, sloužící k vytahování vědra s vodou ze studny?
Páka
Kolo na hřídeli
Šroub
 
3)Jednoduché stroje vysvětlení a test
K čemu slouží Archimédův šroub?
K čerpání vody
K štípání dříví
K zvedání břemen na stavbách
 
4)Jednoduché stroje vysvětlení a test
Jaké stroje jsou sekera, či sekáč?
Nakloněná rovina
Klín
Šroub
 
5)Jednoduché stroje vysvětlení a test
Na jakém principu fungují skluz, nebo tobogan?
Páka
Nakloněná rovina
Šroub
 
6)Jednoduché stroje vysvětlení a test
Jak říkáme stroji, který využívá kolo s drážkou, přes kterou je vedeno lano a slouží k zvedání břemen? Na jednom konci lana je například hák na uchycení zvedaného předmětu a za druhý konec lana táhneme přes kolo, jehož osa je uchycena např. na trám střechy atd.
Kladka
Kolo na hřídeli
Šroub
 
7)Jednoduché stroje vysvětlení a test
Na jakém principu funguje nakloněná rovina, ovinutá kolem tyče?
Páka
Šroub
Kladka
 
8)Jednoduché stroje vysvětlení a test
Který stroj byl člověkem objeven nejdříve?
Kolo na hřídeli
Klín
Šroub
 
9)Jednoduché stroje vysvětlení a test
Na jakém principu pracují nůžky na látku, či papír?
Páka a nakloněná rovina
Klín a páka
Kladka a páka
 
10)Jednoduché stroje vysvětlení a test
Který řecký učenec je spojován s objevováním a popisováním jednoduchých strojů?
Archimédes
Eukleidés
Platón
 
11)Jednoduché stroje vysvětlení a test
Který stroj patrně umožnil přemístit balvany do výšky na pyramidy v Egyptě?
Kladka
Nakloněná rovina
Šroub
 
12)Jednoduché stroje vysvětlení a test
Který stroj nám umožňuje zvednout rolety v okně?
Kladka
Kolo na hřídeli
Klín
 
13)Jednoduché stroje vysvětlení a test
Jeden konec tyče zasuneme pod balvan a na opačný konec působíme silou, popřípadě přes nějaký další kámen podložený pod tyč, blíže k balvanu, tvořící osu rotace a násobící naši vynaloženou sílu. Jak se stroj nazývá?
Kolo na hřídeli
Páka
Nakloněná rovina
 
14)Jednoduché stroje vysvětlení a test
Kolik základních typů jednoduchých strojů existuje?
32
6
2

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 49,2109 sekundy
Dat:
2019-09-30 14:28:08 Nick: josé

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet