Kotle a kamna

Popis stránky *
• Kotle a kamna
• - stránka zabývající se zařízením na výrobu tepla.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

- stránka zabývající se zařízením na výrobu tepla.

Kotle a kamna jsou zařízení, která slouží k vytápění místností, ohřívání, vaření. Jako topné médium se používá biomasa (dřevo, dřevní odpad, sláma, seno, hobliny, štěpky, odřezky, piliny atd.), fosilní paliva (uhlí, ropné deriváty, plyn) a podobně.

Ekologické kotle na spalování biomasy

Provoz těchto kotlů může být buď plně automatizován, což je obrovská výhoda v čase, kdy nemůžeme na zařízení dohlížet, až po klasickou obsluhu a zatápění.

Automatizováné kotle na spalování biomasy

Kotle na spalování lisované slámy mohou vytápět například celé vesnice viz pdf dokument s obrázky spalovny slámy v Roštíně.

Dále to mohou být kotle na takzvané pelety což je zpravidla lisovaný dřevný odpad do určitého tvaru (granule, brikety).
Právě tyto pelety se jednou za určité časové období (záleží na velikosti zásobníku), nasypou do kontejneru - zásobníku odkud pomocí podávacího zařízení (zpravidla šnek, jako v mlýnku na maso) jsou přemísťovány do spalovacího prostoru. Provoz je opět plně automatizován, takže práce obsluhy se skládá jen z úkonů doplnění pelet do zásobníku, občasného vynesení popele (ale i to může být automatizováno) a případného vyčistění zařízení.

Kotle na spalování dřeva

Říká se jim lidově KOTLE NA DŘEVOPLYN. Jsou to opět zařízení na spalování biomasy většinou tvrdého suchého dříví (buk, dub), protože mokré dříví jednak špatně hoří čímž vznikají značné ztráty a dále vodní páry kondenzují na částech zařízení, kde způsobují korozi materiálu. Syrové dřevo by mělo schnout 2 až 5 let pod nějakou stříškou, aby na něj shora nepršelo, ale mohl kolem něj proudit vzduch. Vlhkost polen používaných již k samotnému topení by neměla překročit 20% nicméně každý solidní výrobce udává tuto hodnotu v manuálu s výrobkem, takže je třeba jí dodržovat.
Například čerstvé dřevo má vlhkost okolo 50% i více(vrba v předjaří a na jaře) proto naši předkové káceli dřevo na otop v podzimních a zimních (listopad, prosinec, leden) měsících, kdy dřevo obsahuje nejméně vody.
U smrku v poleně poklesne vlhkost za 6 měsíců na zhruba 35%. Z toho je zřejmé, že dřevo by se nemělo spalovat v sezoně, kdy bylo pokáceno.
Za 24 měsíců u smrku poklesne vlhkost v poleně na zhruba 18%. Na měření vlhkosti dřeva, štěpků dřev. vlny, sena, slámy, obilí existují vlhkoměry.
Smrk, borovice atd. je dřevo, které obsahuje hodně pryskyřic. Když je toto dřevo dostatečně proschlé, výborně hoří a vyvine značný žár, následným přidušením přívodu vzduchu do zařízení, bude pravděpodobně docházet k dehtování na stěnách kotle, proto řada uživatelů topí raději tvrdým suchým dřívím.

letter
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet