Svařování - test 1. svařování obloukemSponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Svařování - test 1. svařování obloukem - Testové otázky pro svářeče a studenty škol technického zaměření.
Chyba
 
1)Svařování
1. Jaký je maximální obsah uhlíku v oceli?
A) 2,14 %
C) 1,70 %
B) 0,89 %
last  next  Top End
 
2)Svařování
2. Ocel 11 483 má přibližnou pevnost v tahu:
B) 480 MPa
A) 48 MPa
C) 480 kPa
last  next  Top End
 
3)Svařování
3. Se vzrůstajícím obsahem uhlíku tvrdost oceli?
B) Klesá.
A) Vzrůstá.
C) Nemění se.
last  next  Top End
 
4)Svařování
4. V jakých jednotkách měříme elektrický proud?
C) Watt ( W )
A) Volt ( V )
B) Ampér ( A )
last  next  Top End
 
5)Svařování
5. Jaké je nejvyšší povolené napětí naprázdno u stejnosměrných obloukových svářeček?
A) 80 V
B) 24 V
C) 113 V
last  next  Top End
 
6)Svařování
6. Pracovní napětí je proti napětí naprázdno?
B) Přibližně stejné.
A) Vždy vyšší.
C) Vždy nižší.
last  next  Top End
 
7)Svařování
7. Jaký obal má elektroda označená E-R 321?
A) Rutilový.
C) Kyselý.
B) Bazický.
last  next  Top End
 
8)Svařování
8. Kterým z uvedených způsobů snížíme deformace svarových spojů?
A) Použitím speciálního přídavného materiálu.
C) Upnutím svařovaných dílů do přípravku.
B) Elektromagnetickým vlněním s vysokým kmitočtem.
last  next  Top End
 
9)Svařování
9. Co je příčinou vzniku studených spojů?
B) Nedostatečné natavení svarových ploch.
A) Malá postupová rychlost svařování.
C) Malý průměr přídavného materiálu.
last  next  Top End
 
10)Svařování
10. Které vady jsou ve svarových spojích nepřípustné?
A) Póry a bubliny.
C) Nadměrné převýšení krycí housenky
B) Trhliny a studené spoje.
last  next  Top End
 
11)Svařování
11. Jaký svařovací proud nastavíme pro elektrodu o průměru 5 mm s bazickým obalem?
C) 160 – 190 A
A) 190 – 240 A
B) 240 – 260 A
last  next  Top End
 
12)Svařování
12. Tupý „V“ svar v poloze vodorovné shora má označení?
B) PC
A) PA
C) PD
last  next  Top End
 
13)Svařování
13. Co je to svařitelnost?
A) Spojování kovů spojem, který vzniká natavením pomocí oblouku nebo plamene.
C) Komplexní charakteristika vyjadřující vhodnost kovu pro svařování.
B) Mechanická vlastnost kovu vyjadřující jeho vhodnost pro svařování.
last  next  Top End
 
14)Svařování
14. Co je nutno provést při svařování za teploty pod 0˚C?
C) Místo svařování předehřát a po svaření zajistit pomalé ochlazování ( izolačním zábalem ).
A) Svarový spoj pečlivě zajistit izolační zábalem.
B) Nelegované oceli se mohou svařovat bez zvláštních opatření do teploty -15˚C.
last  next  Top End
 
15)Svařování
15. Lékařské prohlídka se provádějí nejméně jedenkrát za:
A) 10 let
B) 5 let
C) 15 let
last  next  Top End
 
16)Svařování
16. Platný svářečský průkaz obsahuje mimo jiné:
B) Potvrzení o vykonané periodickém přezkoušení, které není starší než 2 roky.
A) Fotografii svářeče.
C) Adresu trvalého bydliště svářeče.
last  next  Top End
 
17)Svařování
17. Práce se zvýšením nebezpečím jsou mimo jiné:
C) Svářečské práce podle posouzení svářeče.
B) Všechny svářečské práce.
A) Práce v uzavřeních a těsných prostorách.
last  next  Top End
 
18)Svařování
18. Na pracovní místo svářeče je zakázáno přivádět?
C) Vzduch s vlhkostí pod 10%.
B) Kyslík.
A) Vzduch.
last  next  Top End
 
19)Svařování
19. Co je svarek?
B) Výrobek zhotovený při svařování.
C) Svarový kov vyplňující objem svaru.
A) Malý kousek svaru.
last  next  Top End
 
20)Svařování
20. Ocel je?
B) Slitina železa, uhlíku ( více než 5 % ) a dalších prvků.
C) Slitina železa, mědi a zinku.
A) Materiál, jehož základním prvkem je železo a obsah uhlíku je maximálně 2 %.
last  next  Top End
 
21)Svařování
21. Podle ČSN svařované materiály skupiny W 01 jsou:
A) Nerezavějící austenitické oceli.
C) Nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev.
B) Rezavějící austenitické oceli.
last  next  Top End
 
22)Svařování
22. Práce se zvýšeným nebezpečím se provádí:
C) Jen na ústní příkaz vedoucího organizace.
A) Jen na ústní příkaz mistra.
B) Jen na písemný příkaz pověřeného pracovníka.
last  next  Top End
 
23)Svařování
23. Nádoby, u kterých se nedá spolehlivě zjistit, zda jejich předcházející obsah není nebezpečný:
B) Nesmějí se svařovat.
C) Musí se před svařováním označit červenou barvou.
A) Se musí pro svařování považovat a zacházet s nimi jako by měly nebezpečný obsah.
last  next  Top End
 
24)Svařování
24. Na jednoho svářeče musí připadat nejméně:
A) 3 m2 volné podlahové plochy.
C) 2 m2 volné podlahové plochy.
B) 4 m2 volné podlahové plochy.
last  next  Top End
 
25)Svařování
25. Svařovací vodiče se kontrolují:
B) Denně před započetím práce.
C) Jednou týdně.
A) Každých čtrnáct dní.
last  next  Top End
 
26)Svařování
26. V prostředí nebezpečném se používá střídavé napětí do:
C) 50 V
B) 24 V
A) 220 V
last  next  Top End
 
27)Svařování
27. Držáky elektrod nesmí být:
A) Používány na svařování.
B) Chlazeny vzduchem.
C) Chlazeny ponořením do vody.
last  next  Top End
 
28)Svařování
28. Na jednoho svářeče musí připadat nejméně:
C) 20 m3 volného nezastavěného prostoru.
B) 10 m3 volného nezastavěného prostoru.
A) 15 m3 volného nezastavěného prostoru.
last  next  Top End
 
29)Svařování
29. Co je elektrický oblouk?
B) Průchod elektrického proudu přes ionizované plynné prostředí.
A) Pohyb protonů přes polarizované prostředí.
C) Pulzující pohyb neutronů nevodivým prostředím.
last  next  Top End
 
30)Svařování
30. Jak se matematicky vyjadřuje Ohmův zákon?
C) U = I . R
A) U = I . Z
B) U = R / P

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 0,6310 sekundy
Dat:
2017-11-12 12:14:27 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY
Sponzorované odkazy