Tvrdé pájení

Popis stránky *
• Zkušební test z teorie – tvrdé pájení
• test vhodný pro maturity a závěrečné zkoušky.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

test vhodný pro maturity a závěrečné zkoušky.
Chyba
 
1)Svařování
1. Kvalifikace 912 T W31 CP t1,5 D28 znamená:
a) Základní zkouška páječe dle ČSN 05 0705
b) Zaškolený pracovník – páječ natvrdo – dle ČSN 050705
c) Páječ dle ČSN EN 13133
 
2)Svařování
2. Teplota kyslík-acetylenového plamene je:
c) 3150°C
a) 2050°C
b) 1540°C
 
3)Svařování
3. Pájení naměkko má pracovní teplotu:
b) do 450°C
c) do 750°C
a) do 150°C
 
4)Svařování
4. Reakční teplota tavidla musí být:
b) Vyšší než teplota tuhnutí pájky.
c) Nezáleží na ní.
a) Nižší než teplota tuhnutí pájky.
 
5)Svařování
5. Pro pájení mědi kyslík-acetylenovým plamenem je nutno použít plamen:
c) Neutrální
b) Oxidační
a) Redukční
 
6)Svařování
6. Pro pájení v potravinářství se nesmí používat pájky:
a) Stříbrné
c) Na bázi mědi
b) S příměsí kadmia a fosforu
 
7)Svařování
7. Pracovní teplota pájeného spoje musí být:
b) Větší o 200°C než teplota tavení pájky.
a) Větší o 50°C než teplota tavení pájky.
c) Stejná jako teplota tavení pájky.
 
8)Svařování
8. Kyslík v mědi její kvalitu:
a) Neovlivňuje
b) Zhoršuje
c) Zlepšuje
 
9)Svařování
9. Pájky bez tavidla mají vyšší obsah:
a) Křemíku
b) Fosforu
c) Kadmia
 
10)Svařování
10. Rozsah platnosti zkoušek páječe u Skupiny II. je:
b) od 15 do 54 mm
c) od 10 do 40 mm
a) do 30 mm
 
11)Svařování
11. Specifikace postupu pro pájení se značí:
b) WPS
a) BPS
c) Není stanovena
 
12)Svařování
12. Platnost zkoušky platí po dobu:
b) 5 let
a) 2 let
c) 3 let
 
13)Svařování
13. Písmeno B u přídavných materiálu značí:
a) Označuje slitiny pro měkké pájení.
b) Označuje slitiny pro tvrdé pájení a pájení do úkosu.
c) Označuje slitiny pouze pro tvrdé pájení do úkosu.
 
14)Svařování
14. Minimální hloubka zasunutí je stanovena podle normy ČSN EN 1254-1 u Skupiny II. na:
c) 10,6 mm
b) 15,4 mm
a) 18,4 mm
 
15)Svařování
15. Do kolika skupin je rozděleno pájení trubek:
b) 4 skupin
a) 5 skupin
c) 3 skupin
 
16)Svařování
16. Pro zkoušku makrovýbrusem se provede řez v příčném směru v:
b) 2/3 zasunutí
a) 1/2 zasunutí
c) 1/3 zasunutí
 
17)Svařování
17. Lze pájet měď, která obsahuje kyslík v rozmezí:
a) 0,1 až 0,2%
c) 0,08 až 0,1%
b) 0,05 až 0,2 %
 
18)Svařování
18. Vodíková nemoc vzniká:
a) Nadměrným přehřátím pájeného spoje.
c) Vyšším obsahem kyslíku ve vodíkovém prostředí.
b) Nedostatečným očištěním pájeného spoje.
 
19)Svařování
19. Třetí část označení u přídavných materiálů u tvrdého pájení udává:
a) Hmotnostní procento prvků v pájce.
b) Teplotu počátku a konce tuhnutí pájky v °C.
c) Pořadové číslo výrobce pájek.
 
20)Svařování
20. Úkolem tavidla je:
c) Dodávat legující prvky do pájeného spoje.
a) Rozpouštět povrchové oxidy a bránit jejich vzniku.
b) Snižovat smáčení základního materiálu s pájkou.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 58,2539 sekundy
Dat:
2021-03-08 19:49:51 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet