Zkušební test z teorie – tvrdé pájeníSponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Zkušební test z teorie – tvrdé pájení test vhodný pro maturity a závěrečné zkoušky.
Chyba
 
1)Svařování
1. Kvalifikace 912 T W31 CP t1,5 D28 znamená:
c) Páječ dle ČSN EN 13133
b) Zaškolený pracovník – páječ natvrdo – dle ČSN 050705
a) Základní zkouška páječe dle ČSN 05 0705
last  next  Top End
 
2)Svařování
2. Teplota kyslík-acetylenového plamene je:
b) 1540°C
c) 3150°C
a) 2050°C
last  next  Top End
 
3)Svařování
3. Pájení naměkko má pracovní teplotu:
c) do 750°C
b) do 450°C
a) do 150°C
last  next  Top End
 
4)Svařování
4. Reakční teplota tavidla musí být:
b) Vyšší než teplota tuhnutí pájky.
c) Nezáleží na ní.
a) Nižší než teplota tuhnutí pájky.
last  next  Top End
 
5)Svařování
5. Pro pájení mědi kyslík-acetylenovým plamenem je nutno použít plamen:
b) Oxidační
c) Neutrální
a) Redukční
last  next  Top End
 
6)Svařování
6. Pro pájení v potravinářství se nesmí používat pájky:
b) S příměsí kadmia a fosforu
c) Na bázi mědi
a) Stříbrné
last  next  Top End
 
7)Svařování
7. Pracovní teplota pájeného spoje musí být:
c) Stejná jako teplota tavení pájky.
a) Větší o 50°C než teplota tavení pájky.
b) Větší o 200°C než teplota tavení pájky.
last  next  Top End
 
8)Svařování
8. Kyslík v mědi její kvalitu:
c) Zlepšuje
a) Neovlivňuje
b) Zhoršuje
last  next  Top End
 
9)Svařování
9. Pájky bez tavidla mají vyšší obsah:
c) Kadmia
a) Křemíku
b) Fosforu
last  next  Top End
 
10)Svařování
10. Rozsah platnosti zkoušek páječe u Skupiny II. je:
c) od 10 do 40 mm
a) do 30 mm
b) od 15 do 54 mm
last  next  Top End
 
11)Svařování
11. Specifikace postupu pro pájení se značí:
a) BPS
c) Není stanovena
b) WPS
last  next  Top End
 
12)Svařování
12. Platnost zkoušky platí po dobu:
a) 2 let
c) 3 let
b) 5 let
last  next  Top End
 
13)Svařování
13. Písmeno B u přídavných materiálu značí:
b) Označuje slitiny pro tvrdé pájení a pájení do úkosu.
a) Označuje slitiny pro měkké pájení.
c) Označuje slitiny pouze pro tvrdé pájení do úkosu.
last  next  Top End
 
14)Svařování
14. Minimální hloubka zasunutí je stanovena podle normy ČSN EN 1254-1 u Skupiny II. na:
b) 15,4 mm
c) 10,6 mm
a) 18,4 mm
last  next  Top End
 
15)Svařování
15. Do kolika skupin je rozděleno pájení trubek:
c) 3 skupin
a) 5 skupin
b) 4 skupin
last  next  Top End
 
16)Svařování
16. Pro zkoušku makrovýbrusem se provede řez v příčném směru v:
c) 1/3 zasunutí
a) 1/2 zasunutí
b) 2/3 zasunutí
last  next  Top End
 
17)Svařování
17. Lze pájet měď, která obsahuje kyslík v rozmezí:
a) 0,1 až 0,2%
b) 0,05 až 0,2 %
c) 0,08 až 0,1%
last  next  Top End
 
18)Svařování
18. Vodíková nemoc vzniká:
c) Vyšším obsahem kyslíku ve vodíkovém prostředí.
a) Nadměrným přehřátím pájeného spoje.
b) Nedostatečným očištěním pájeného spoje.
last  next  Top End
 
19)Svařování
19. Třetí část označení u přídavných materiálů u tvrdého pájení udává:
c) Pořadové číslo výrobce pájek.
b) Teplotu počátku a konce tuhnutí pájky v °C.
a) Hmotnostní procento prvků v pájce.
last  next  Top End
 
20)Svařování
20. Úkolem tavidla je:
a) Rozpouštět povrchové oxidy a bránit jejich vzniku.
b) Snižovat smáčení základního materiálu s pájkou.
c) Dodávat legující prvky do pájeného spoje.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,4359 sekundy
Dat:
2018-04-18 16:20:39 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY
Sponzorované odkazy