Morseova abeceda - morseovka - test ze znalosti


Popis stránky

Morseova abeceda - morseovka - test ze znalosti
Určete o jaký znak se jedná - morseova abeceda

Určete o jaký znak se jedná - morseova abeceda

Test

...-
.....
..-.
.----
....
-----
-.
.----.
-.--.-
.-.-.-
.--.
....-
.-..-.

--..--
-.-.-.
-..
...
-.-
-..-.
-.--
.-.
--
-...
...--
--...-
..--.-
-.--.
---
-....-
--.-
----.
.---
-...-
----
.-
.--.-.
.
-..-
--...
..-
..
-....
..---
.-.-.
--.
--..
.-..
..--..
-.-.
-
.--
---..
---...
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letter
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


1.k Share
Share