Elektrokolo - výpočet dojezdu - stoupání - síla - energie - čas - kapacita

Popis stránky *
• Fyzika - kalkulátor dojezdu elektrokola
• Vzorec použit z výpočtu sil působících na nakloněné rovině, dále vzorec práce a vzorec výkonu. Ukázkový příklad zadávání údajů je pod kalkulátorem.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
Stoupání v procentech: ROZDÍL VÝŠEK / (1% VZDÁLENOSTI BODŮ);
Příklad: 10 m stoupání na 100 m.
stoupání = 10 / (100/100) = 10%;
Aktualizace provedena: Last modified: July 24 2019 13:56:04.

Dojezd elektrokola - hmotnost kola a cyklisty 100 kg - rychlý výpočet z hlavy

Dojezd výpočet z hlavy: kapacita baterie Wh/spotřeba Wh na 1 km = dojezd v km
Rovina (Haná, Polabská nížina): 5Wh na 1 km
Mirné převýšení: 8Wh / 1 km
Pahorkatina: 10Wh / 1 km
Hory: 15Wh i více

Například:
kapacita baterie 400 Wh / 5 Wh(rovina) = 80 km (přibližný dojezd)
kapacita baterie 400 Wh / 8 Wh(mírné.přev.) = 50 km (přibližný dojezd)
kapacita baterie 400 Wh / 10 Wh(pahorkatina) = 40 km (přibližný dojezd)
kapacita baterie 400 Wh / 20 Wh(hory) = 20 km (přibližný dojezd)

KalkulátorZadejte hmotnost cyklisty i s kolem i nákladem:
Kolo asi 25kg až 30 kg + Vaše hmotnost + 5kg (voda, jídlo, spacák).


Kapacita baterie ve Wh (napětí baterie Volt krát Ampérhodiny = kapacita ve Wh):

Například: baterie má uvedené na obalu napětí 36V a 11Ah (je schopna při tomto napětí dodávat proud 1A po dobu 11 hodin;
Tedy: 36x11=396Wh je kapacita, ale výrobce bude uvádět 400 WhStoupání trasy - převýšení z bodu A do bodu B - rozdíl nadmořských výšek v metrech:
Na mapy cz je i možnost zobrazit profil trasy pod zálžkou Plánování.


Délka stoupání (trasy) v metrech! (např.10000 = 10km):
Na mapy cz je i délka trasy pod zálžkou Plánování.


Součinitel všech odporů, které "zpomalují jízdu", odpor vzduchu, kvalita vozovky/valivý odpor, výška pneu, tření atd.
Na ideálním kvalitním povrchu, bez protivětru: 0.1 až 1.0
Asfaltové cesty s příměsí volného štěrku: 1.1 až 1.4
Lesní cesty, pěšiny s výmoly: 1.5, nejčastěji 2.0 a více
Široké pneu připočítat +0.1.


Předpokládaná rychlost jízdy v kilometrech za hodinu:
Spotřeba energie roste s druhou mocninou rychlosti!
Výsledky:


Výsledek - kolik použitelných procent baterie ještě zbývá (pokud byla plně nabitá). Hodnota je snížena o MÍNUS - 20% kapacity, které nesmějí být použity z důvodu ochrany baterie před zničením:Výsledek - maximální dojezd při této spotřebě (snížen o 20%, kdy už je baterie automaticky odpojena):

Pokud zrovna počítáte jízdu jen do kopce, můžete si připočítat i další trasu jízdy z kopce bez pomoci a tím se dojezd zvýší o délku trasy z kopce např. na dvojnásobek.Výsledek - okamžitý výkon potřebný na dopředný pohyb ve Wattech a okamžitá spotřeba Wh na 1 km:Výsledek - celková PRÁCE vykonaná po ujetí celé trasy v kilojoulech kJ:Výsledek - čas potřebný na zdolání trasy při dané rychlosti (hh:mm:ss):Výsledek - úhel stoupání ve ° stupních (en. degree):
Arkus sinus, tedy asin poměru( převýšení/délka šikmé silnice,čili přepony!)


Výsledek - procento stoupání %:
Například na trase dlouhé 100m musíte vystoupat o 10m.
10m je 10% ze 100m, stoupání je tedy 10%.


Výsledek - síla F1 snažící se stáhnout z kopce dolů v jednotkách Newton ( vydělit 10 a je to zhruba v kg):Výsledek - síla Fn působící kolmo dolů - směr střed Země v Newton:

Příklady a vysvětlivky:

Příklad výpočtu kapacity a výdrže v hodinách:
Baterie má uvedeno 36 V/11 Ah a výkon motoru 250 W.
Kapacita baterie výpočet: 36 V x11 Ah = 396 Wh (výrobce uvádí/zaokrouhluje na 400 Wh)
Baterie je automaticky odpojena, pokud její kapacita klesne ke 20%.
Využitelná kapacita baterie je 396 - 20% = 396 - (20*3,96) = 316,8 Wh
316,8 Wh / 250 W = 1,26 h / 1h:15minut (motor může jet na plný výkon po dobu 1h:15minut).

Výkon cyklisty ve Watt

Závodníci na Tour de France podávají výkon 220 až 350Watt po 4 hodiny.
Rekreační cyklista tento výkon může podat jen po dobu 1 hodiny, tedy v průměru 4x méně, což je výkon 50 až 80W po 4 hodiny.
Rekreační cyklista výkon:
70 Watt průměr po dobu 4 hodin.

Modelový příklad vypočtu trasy:

Kalkulátor je již předefinován na tento modelový příklad hodnotami, stačí jen kliknout na tlačítko VYPOČÍTAT.
Jízdu v kopcích je třeba si nejdříve vyzkoušet a sledovat rychlost vybíjení, aby bylo možno se včas vrátit.
Dle těchto zkušeností pak získá cyklista správný odhad, co si může dovolit.


Odkaz na trasu na Svatý Hostýn je zde


Cyklista se rozhodl na elektrokole vyjet z Bystřice pod Hostýnem k chrámu na Svatém Hostýně.
Používá elektrokolo Leader Fox s hmotností kola 25 kg kapacitou baterie 400 Wh (watthodina).
Hmotnost cyklisty je 70 kg, hmotnost zavazadel je 5 kg.
Bude používat nejnižší stupeň přípomoci, aby mohl motoru, co nejvíce pomáhat šlapáním a šetřil spotřebu.

Do políčka Zadejte hmotnost cyklisty i s kolem i nákladem zadá tedy součet 25+70+5 = 100 kg

Do políčka Kapacita baterie Wh (napětí baterie Volt krát Ampér-hodiny = Wh): zadá
například: baterie má uvedené napětí 36V a 11Ah; 36x11=396Wh
a nebo opíše údaj přímo z baterie.

Do políčka Stoupání trasy - převýšení z bodu A do bodu B - rozdíl nadmořských výšek v metrech: zadá 354 metrů.
Tuto hodnotu, lze jí najít v plánování na mapy.cz v položce Zobrazit výškový profil trasy, nebo nejvyšší bod trasy - nejnižší bod trasy.

Do políčka Délka stoupání: zadá délku stoupání v metrech.
Na mapy cz je i možnost změřit délku trasy a vyšla hodnota 5200 metrů.
Počítejte jen stoupání, nepočítejte cestu z kopce dolů, tam asi baterii nebudete využívat.

Do políčka Rychlost v km/h: zadá předpokládanou rychlost.
Pozor, spotřeba roste s druhou mocninou rychlosti.
Takže zvolil 10km/h.
Pod 6km/h už je rozumnější vyjít stoupání pěšky s kolem v režimu "CHŮZE".

Zmáčkne tlačítko Vypočítat a zobrazí se hodnoty.
Pokud bude například okamžitý výkon potřebný k pohybu 200 Watt a kapacitu 400 Wh, vydrží Vám baterie při této spotřebě a do tohoto stoupání asi 1,5 hodiny pracovat.
A při rychlosti 10km/h, by bylo teoreticky možné urazit 15km.
Pokud pak připočítáme cestu zpět (z kopce a bez nutnosti použít baterii), dostaneme se na hodnotu dojezdu do 30 km.
400 Watt - ještě prudší stoupání - pak baterie bude vybitá za necelou hodinu urazíte při rychlosti 10km/h zhruba 8km.
Plus opět cesta zpět z kopce bez pomoci baterie a dostaneme se na dojezd pouhých 16km.
Proto se vyplatí prudká stoupání vyjít pěšky, jen s minimální přípomocí baterie v režimu "CHŮZE".
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet