Rovnoměrně zrychlený pohyb, volný pád, dráha, čas, rychlost, zrychlení, energie, práce, hybnost

Popis stránky *
• Fyzika - rovnoměrně zrychlený pohyb, dráha, čas, rychlost, energie, zrychlení výpočty
• - kalkulátor - výpočty - vzorečky.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Volný pád (např. kolmo - svisle k středu Země), čili rovnoměrně zrychlený pohyb se zrychlením a (g-Země) a s nulovou počáteční rychlostí, popřípadě lze zadat vlastní zrychlení či rychlost - dále vypočet Práce, Výkonu

Kalkulátor

Co budeme počítat?


Příklad pro výpočet Průměrného zrychlení a

Zápis vzorce: a = Δv / Δt
Znamená:
Δv změny rychlosti
Δt za časový interval

Použití:
Naměřili jsme, že těleso za 5 sekund zrychlilo z 15 na 25 m/s. Jakou hodnotu - a - mělo zrychlení po tuto dobu?
v0 = 15 m/s; v1 = 25 m/s; t0 = 0; t1 = 5 s;
Poslední hodnotu měření odečteme od předchozího naměřené hodnoty:
Změna rychlosti: Δv = v1 - v0;
Časový interval: Δt = t1 - t0;
a = Δv / Δt;
a = 10 / 5;
Víme, že zrychlení se udává v m/s2, tedy:
a = 2 m/s2
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet